VISJON

Atlas vil motivere og veilede unge og voksne med kosthold og fysisk aktivitet fra et vitenskapelig perspektiv til å oppnå ambisiøse mål for et sterkere og lettere liv. 

Vegard Færås


Vegard innehar bachelorgrad i ernæring (B. Sc. Ernæring) og kurs i blant annet personlig trening. Han har over 13 års erfaring fra Kriminalomsorgen som fengselsbetjent, et yrke hvor endringsarbeid står sentralt. Til tross for at utfordringene til innsatte i fengsel er annerledes enn hos overvektige og idrettsutøvere, kan ofte prinsippene og tilnærmingen for endring og forbedring ha mye til felles.


I sin aktive periode med styrkeløft, deltok Vegard i alt i 26 stevner over 11 år. Han stiftet og ledet den lokale styrkeløftklubben, hvor han også fungerte som trener. Fascinasjonen for kroppens fantastiske evne til adaptasjon og prestasjon gjorde at han bygget på kunnskapen med bachelorgrad i ernæring. En av årsakene til valget av utdannelse er at man ofte ser både idrettsutøvere og mosjonister gå glipp av fremgang med ikke-optimal ernæring. I tillegg er den kontinuerlige informasjonsstrømmen i ulike kanalen både sprikende og forvirrende for mange. 


Den tverrfaglige kunnskapen og erfaringen fra endringsarbeid, trening og ernæring gir et helhetlig grunnlag for veiledningen hos Atlas. 


Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale. 

OM ATLAS


Atlas er navnet på den greske guden som bar himmelhvelvingen. Ordet refererer også til vår første virvel i ryggraden, C1, som bærer hodeskallen vår og står for "ja-bevegelsen". 


Atlas Treningssenter med tilbud er en utvidelse fra Atlas helse og velvære, som omfatter massasje, muskelterapi og manikyr/pedikyr. 


Ønsker du time hos noen av byens dyktigste muskelterapeuter, følg linken til Atlas helse og velvære. 


HVA ER COACHING?


Coaching handler om å veilede, motivere og utfordre individer til å frigjøre og utvikle et potensiale. Det er en prosess for å hjelpe mennesker i å lykkes med å nå sine mål. Coachingen foregår som et samspill mellom veileder og kunde, der begge parter tar ansvar både for suksess og tyngre perioder.


Gjennom prosessen er det full konfidensialitet, der veilederen støtter og motiverer kunden i riktig retning. Man ønsker å forsterke gode holdninger, kvalitet og effektivitet. Dette må ikke forveksles med å være feilfri. Det er ikke mulig å være feilfri, men man søker stadig mot positiv atferd som underbygger målene. Endring er ukomfortabelt og til tider smertefullt. Likevel er det når man beveger seg ut av komfortsonen, at endring kan oppnås. I en slik prosess kan det være verdifullt å støtte seg til en coach med ekspertise på området.


Målene settes av kunden selv. Det er viktig at målene er ambisiøse, men ikke drømmende. Både kunden og coachen skal ha en felles tro på at personen kan lykkes. Du som kunde må både gjøre en oppriktig innsats og sette av tid til prosessen.


Sammen når vi målet!