KALKULATOR

BEREGN DIN BMI (BODY MASS INDEX) I KALKULATOREN UNDER


  • Undervekt: <18,5 (økt sykdomsrisiko)
  • Normalvekt: 18,5 - 24,9 (lav sykdomsrisiko)
  • Overvekt: 25,0 - 29,9 (økt risko for diabetes)
  • Fedme grad 1: 30,0 - 34,9 (økt risiko for diabetes og dødelighet)
  • Fedme grad 2: 35,0 - 39,9 (høy sykdomsrisiko)
  • Fedme grad 3: > 40,0 (ytterligere økt sykdomsrisiko)


Merk at for individer med stor muskelmasse, vil BMI kunne være misvisende. 

Powered by YAZIO

ESTIMER DITT DAGLIGE ENERGIFORBRUK I KALKULATOREN UNDER


Merk at dette kun er et estimat og at fysisk aktivitet påvirker energiforbruket i høy grad.


Det anbefales et gjennomsnittlig underskudd på 500 - 1000 kcal per dag for vektreduksjon

på omtrent 0,5 - 1,0 kg per uke.

Powered by YAZIO